WooCommerce je trenutno najbolji WordPress dodatak za upravljanjem prodajom proizvoda i usluga, sa svim potrebnim alatima i opcijama za vašu web prodavnicu. 

Opcije WooCommerce web shopa:

Dodavanje neograničenog broja proizvoda, slika, narudžbi, korisnika i ostalog sadržaja. Potpuni pregled kupovine, arhive narudžbi i računa. Jedino ograničenje je kapacitet vašeg web hostinga kojeg imate ili planirate zakupiti. 

Cijena izrade i održavanja WooCommerce web shopa se formira na osnovu kalkulacije utrošenog vremena rada, količine, vrijednosti sadržaja i stepena odgovornosti za sigurnost i održavanje web shopa.

ODRŽAVANJE web shop-a - mjesečno plaćanje​

Izaberite jedan od 3 (tri) ponuđena WS paketa

WS1 do 50 proizvoda

Ažuriranje najnovijih verzija WordPress i dodataka za WordPress

Ažuriranje najnovijih verzija WooCommerce i dodataka za WooCommerc

Ažuriranje najnovijih verzija WooCommerce teme za izgled web shopa

Optimizacija teme za pravilno prikazivanje web shop-a na desktop, laptop, tablet i mobilnim telefonima

Ažuriranje izgleda početne stranice

Ispravke u kodu i sadržajima kako bi se povećala brzina učitavanja web shop-a na desktop, laptop, tablet i mobilnim telefonima

* Korisnička podrška za vlastiti administrativni ulaz za samostalno upravljanje proizvodima: dodavanje, ažuriranje i brisanje proizvoda

Korisnička podrška za ostali dio administrativnog dijela za upravljanje korisnicima, narudžbama, računima, dostavama i ostalim opcijama web shopa

Napomena* Dodavanje proizvoda vrši vlasnik web shop-a uz našu pomoć, osim ako dodatno ne naruči uslugu da mi dodajemo proizvode

Podrazumjeva sve sigurnosne mjere koje sprečavaju rušenje shop-a: podešavanje sigurnosnih sistema na web hostingu, CMS-u (Worpress i WooCommerce), Google Web Master Tools za dijagnozu i zdravlje web shopa itd…

Redovna izrada i čuvanje najnovijih sigurnosnih kopija sadržaja i fajlova web shopa 

Vraćanje sigurnosnih kopija u slučaju zlonamjernog rušenja web shopa ili gubitka podataka uslijed tehničkih kvarova

Google analytics detaljna statistika posjeta web shop-a

WS2 do 500 proizvoda

Ažuriranje najnovijih verzija WordPress i dodataka za WordPress

Ažuriranje najnovijih verzija WooCommerce i dodataka za WooCommerc

Ažuriranje najnovijih verzija WooCommerce teme za izgled web shopa

Optimizacija teme za pravilno prikazivanje web shop-a na desktop, laptop, tablet i mobilnim telefonima

Ažuriranje izgleda početne stranice

Ispravke u kodu i sadržajima kako bi se povećala brzina učitavanja web shop-a na desktop, laptop, tablet i mobilnim telefonima

Korisnička podrška za vlastiti administrativni ulaz za samostalno upravljanje proizvodima: dodavanje, ažuriranje i brisanje proizvoda *

Korisnička podrška za ostali dio administrativnog dijela za upravljanje korisnicima, narudžbama, računima, dostavama i ostalim opcijama web shopa

Napomena* Dodavanje proizvoda vrši vlasnik web shop-a uz našu pomoć, osim ako dodatno ne naruči uslugu da mi dodajemo proizvode

Podrazumjeva sve sigurnosne mjere koje sprečavaju rušenje shop-a: podešavanje sigurnosnih sistema na web hostingu, CMS-u (Worpress i WooCommerce), Google Web Master Tools za dijagnozu i zdravlje web shopa itd…

Redovna izrada i čuvanje najnovijih sigurnosnih kopija sadržaja i fajlova web shopa 

Vraćanje sigurnosnih kopija u slučaju zlonamjernog rušenja web shopa ili gubitka podataka uslijed tehničkih kvarova

Google analytics detaljna statistika posjeta web shop-a

WS3 do 1000 proizvoda

Ažuriranje najnovijih verzija WordPress i dodataka za WordPress

Ažuriranje najnovijih verzija WooCommerce i dodataka za WooCommerc

Ažuriranje najnovijih verzija WooCommerce teme za izgled web shopa

Optimizacija teme za pravilno prikazivanje web shop-a na desktop, laptop, tablet i mobilnim telefonima

Ažuriranje izgleda početne stranice

Ispravke u kodu i sadržajima kako bi se povećala brzina učitavanja web shop-a na desktop, laptop, tablet i mobilnim telefonima

Korisnička podrška za vlastiti administrativni ulaz za samostalno upravljanje proizvodima: dodavanje, ažuriranje i brisanje proizvoda *

Korisnička podrška za ostali dio administrativnog dijela za upravljanje korisnicima, narudžbama, računima, dostavama i ostalim opcijama web shopa

Napomena* Dodavanje proizvoda vrši vlasnik web shop-a uz našu pomoć, osim ako dodatno ne naruči uslugu da mi dodajemo proizvode

Podrazumjeva sve sigurnosne mjere koje sprečavaju rušenje shop-a: podešavanje sigurnosnih sistema na web hostingu, CMS-u (Worpress i WooCommerce), Google Web Master Tools za dijagnozu i zdravlje web shopa itd…

Redovna izrada i čuvanje najnovijih sigurnosnih kopija sadržaja i fajlova web shopa 

Vraćanje sigurnosnih kopija u slučaju zlonamjernog rušenja web shopa ili gubitka podataka uslijed tehničkih kvarova

Google analytics detaljna statistika posjeta web shop-a

IZRADA web shopa - jednokratno plaćanje

 1. Podešavanje domene example.com ili
  izrada subdomene shop.example.com
 2. Dodavanje sigurnosnog certifikata HTTPS
 3. Podešavanje web hostinga
 4. Podešavanje e-mail sistema – do 25 korisnika po 5GB po 1 korisniku
 5. Instalacija podešavanje WordPress-a
 6. Instalacija i podešavanje WooCommerce
 7. Instalacija i podešavanje dodataka za Worpress i WooCommerce
 8. Instalacija i podešavanje teme za WordPress i WooCommerce
 9. Podešavanje svih opcija web shop-a: naziv proizvoda, opis, slike, dostave, narudžbe, računi itd..
 10. Podešavanje prikaza proizvoda na home i ostalim stranicama web shop-a
 11. Podešavanje opcija plaćanja
 12. Zavšno testiranje

Rok izrade web shop-a 10 dana

Postavljanje proizvoda na web shop

Ako MI postavljamo proizvode

Dodavanje proizvoda na web shop *
Uključuje dodavanje naziva, istaknute slike i galerije slika, tekstualni opis proizvoda, tagove, cijene, dostave i ostala podešavanja.

Rok za dodavanje proizvoda: 100 proizvoda za 1 dan

SEO + 

Dodavanje proizvoda na web shop sa
SEO optimizacijom
sadržaja na proizvodu za bolju poziciju na pretraživačima*

Rok za dodavanje proizvoda sa SEO optimizacijom: 50 proizvoda za 1 dan

Napomena: *Za veće količine proizvoda cijena po dogovoru

UŠTEDITE Ako VI sami postavljate proizvode

Vi dobijate administrativni pristup za web shop na kojem možete sami dodavati proizvode. To uključuje dodavanje naziva, istaknute slike i galerije slika, tekstualni opis proizvoda, tagove, cijene, dostave i ostala podešavanja. *

Napomena: *Ova opcija je pogodna uz naručeno održavanje web shop-a uz koje dolazi i korisnička podrška za vlastiti administrativni ulaz za samostalno upravljanje proizvodima: dodavanje, ažuriranje i brisanje proizvoda. 

Povezivanje online web shopa sa lokalnom bazom robnog, materijalnog knjigovodstva​

Povezivanje online web shop-a sa lokalnom bazom robnog, materijalnog knjigovodstva

Za koga je ova opcija pogodna?
Za korinike koji imaju znatno veliki broj proizvoda, tako da se izbjegnu ista ažuriranja na oba mjesta i uštedi vrijeme za ažuriranje.
Naručilac nekog proizvoda na web shop-u će moći uvijek imati ažurirano stanje količine proizvoda, cijene i ostalo prema potrebi.

Cijena izrade i održavanja ove aplikacije za povezivanje, zavisi od specifičnosti korisnikove baze, opcija koje želi povezati sa online shop-om za automatsko ažuriranje, te utrošenog vremena na izradu ovog dodatka.

Uslovi za web shop

 1. Cijene su u KM (konvertibilna marka)
 2. Cijene izrade i održavanja dodatnog web shopa na drugim jezicima se naplaćuju 30% od cijene za osnovni jezik
 3. Plaćanje izrade i održavanja web shop-a je na žiro račun BGM-a ili na PayPal.
 4. Prilikom narudžbe željenog paketa naručilac će dobiti račun za uplatu ukupnog iznosa za taj paket.
 5. U trenutku kada izvršilac (BGM) primi uplatu, počinju svi radovi prema specifikaciji naručenih paketa. Od tog datuma uplate, računa se i početak roka za izvršenje naručenih usluga.
 6. Račun za održavanje web shop-a se šalje svakog prvog u mjesecu sa rokom uplate do 15 dana. 
 7. Uplata računa za održavanje je garancija ispravnog funkcionisanja web shop-a, kao i zaštite od bilo kakvih spoljnih neželjenih faktora i svega ostalog što je navedeno u specifikaciji paketa za održavanje.

Narudžba za održavanje web shop-a

 

Ovjera