U skladu sa našim zalaganjem u ostvarivanju poštenih i fer odnosa sa korisnicima, odobravamo značajne popuste u zavisnosti od vrste i obima naručenih usluga.

Koliko iznosi popust za izradu web sajta?

Na našem zvaničnom cijenovniku naveli smo da je popust do 30% u zavisnosti od izabranog paketa. Postoje tri osnovna paketa:

WS1 = 10% popusta,

WS2 = 20% popusta,

WS3 = 30% popusta

Najbolji rezultati u kvalitetnoj promociji na internetu putem web sajta će se ostvariti ako korisnik naruči WS3 paket jer on između ostalog sadrži najveći broj stranica i to do 15 stranica.

Za svaku stranicu se izrađuje SEO optimizacija za dobru poziciju na pretraživačima.

Na svakoj stranici se prema standardima SEO optimizacije postavlja tekst sa najmanje 300 riječi. Sa velikim brojem riječi je veći potencijal za izbor ključnih riječi za pretraživanje na pretraživačima.

Dakle veliki broj stranica i sadržaja na stranicama koji se kvalitetno SEO optimizuju donijeće najbolje rezultate i dobru poziciju web sajta na svjetskim pretraživačima, što je svakom vlasniku web sajta veoma bitan cilj.

Iz tog razloga smo stimulisali korisnike da izaberu upravo taj paket WS3 kojim se postižu najbolji rezultati i za njega važi najveći popust od 30% na izradu web sajta.

Za koga važi popust za izradu web sajta?

Sve više korisnika uviđa da se posao oko web sajta ne završava sa izradom nego i daljnim procesom održavanja web sajta, koje smo detaljnije opisali u članku Kvalitetno održavanje web sajta donosi dobre rezultate.

Nakon izrade treba raditi na redovnom održavanju kako bi web sajt u svakom trenutku bio osiguran na:

Dakle pošto je održavanje web sajta veoma važno željeli smo upravo sa tim popustom do 30% na izradu web sajta, stimulisati korisnike da naruče i uslugu održavanja web sajta. Tako da smo naglasili da popust važi za korisnike usluge održavanja web sajta.

I na kraju, zato što naručujute u paketu dvije usluge zajedno onda smo odobrili popust na uslugu izrade web sajta do 30%.

To je u skladu sa našim principima poštenih odnosa sa našim cijenjenim korisnicima.

Pogledajte cijene i izaberite Vaš željeni paket.

Popust za izradu web sajta >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *