Responsive web sajt

Brzim razvojem tehnologije, danas imamo različite vrste elektronskih uređaja sa različitim rezolucijama i veličinama ekrana.

Sve veći broj korisnika interneta pretražuje web sajtove i putem mobilnih uređaja, zato je danas veoma bitno imati Responsive web sajt.

Šta je Responsive web sajt ?

Responsivne web sajt je posebna tehnologija izrade web sajta koji će se prilagođavati rezolucijama i veličinama ekrana za:

  • Desktop računar
  • Laptop
  • Tablet
  • Pametni tefon (smartphone)

Responsive web sajt, podrazumeva da domen ili web adresa, tehnologija programiranja i sadržaj ostaje nepromenjen. Mijenja se samo dizajn usled takozvanih Media Query-a u fajlu koji određuje sam dizajn sajta (CSS fajl).

Korist od Responsive web sajt-a

Kada imamo u mislima brojne koristi ako web sajt prilagodimo različitim uređajima to će nas pokrenuti na akciju da Vaš web sajt postane i ostane uvijek Responsive.

  • bolja pozicija web sajta na pretraživačima
  • veći broj zadovoljnih posjetioca
  • veći profit od prodaje usluga i proizvoda
  • bolji imidž poslovanja

Imati stranice izrađene u responsivnoj tehnologiji više nije stvar prestiža već nešto što se mora imati. Statistike pokazuju da sve veći broj korisnika interneta, pristupa web sajtovima sa tablet računala ili smartphona uređaja.

Kako se prikazuje Responsive web sajt ?

Bez obzira koji je uređaj u pitanju, koja je rezolucija ili veličina ekrana, svi glavni elementi web stranice moraju biti vidljivi uz jednostavnu i brzu navigaciju.

Logotip bi obično trebao biti prvi element koji bi se trebao prikazati na vrhu ekrana bilo kojeg uređaja.

Horizontalni meni nemože stati na širinu manjih uređaja, zato se meni obično prikazuje kao tri vodoravne crtice ili kao bilo koji drugi simbol, a nekada i kao riječ “Meni”.

U samom zaglavlju može se istaknuti još neka važna informacija kao što je telefon ili link na Vaše profile na društvenim mrežama.

Slajd sa pokretnim slikama illi videom je slijedeći element koji se može prikazati ispod zaglavlja. On će se proporcionalno smanjivati u zavisnosti od veličine i rezolucije uređaja. Slajd će se obično prikazati samo na početnoj (home) stranici, dok će se na ostalim stranicama odmah ispod zaglavlja (logotipa i navigacije) prikazati važni sadržaji stranica web sajta.

Sadržaji koji se sastoje od tekstova, slika, videa i ostalih elemenata obično će biti prikazani ispod slajda na početnoj ili ispod zaglavlja na ostalim stranicama. Važno je napomenuti da se veličina fonta neće proporcionalno smanjivati u zavisnosti od veličine ekrana uređaja jer bi u tom slučaju font bio toliko mali da nebi bio čitljiv za korisnika. Tekst mora da bude čitljiv !

I na kraju u podnožju će se obično prikazati brzi linkovi, Copyright ©, potpis firme ili osobe koja je radila i koja održava web sajt.

Smanjivanje slika, prilagođavanje veličine fonta, transformisanje navigacije… sve se to odvija automatski i prilagođava se “palcu” korisnika.

Kako testirati da li je moj web sajt Responsive web sajt ?

Da li je web sajt mobile-friendly možete provjeriti klikom na link Google Mobile friendly test

Za napraviti takav web sajt potrebno je izuzetno znanje i trud.

Mi Vam garantujemo za pravilnu izradu Responsive web sajta.

Kontaktirajte nas