Cijene marketinga na društvenim mrežama

do %
Pousta za korisnike održavanja web sajta

Ovo su tri osnovna paketa marketinga na društvenim mrežama. Moguće je da modifikujemo paket prema Vašim potrebama.

WS1

Starter

Otvaranje profila na Facebooku, Instagramu, Pinatrestu, Linkedinu, Twitteru

Društvene mreže su odličan način da pridobijete posjetitelje na svojoj web stranici.

Osmišljavanje načina na koji ćete se predstavljati na društvenim mrežama u skladu sa ciljem poslovanja koji želite ostvariti.

3 početne objave koje će Vam omogućiti da počnete koristiti profile u marketinške svrhe.

Cijena paketa

WS2

Napredni

Otvaranje profila na Facebooku, Instagramu, Pintarestu, Linkedinu, Twitteru

Društvene mreže su odličan način da pridobijete posjetitelje na svojoj web stranici.

Osmišljavanje načina na koji ćete se predstavljati na društvenim mrežama u skladu sa ciljem poslovanja koji želite ostvariti.

Editovanje slika i teksta na objavama

Izrada grafika koje će učiniti Vaš profil prepoznatljiv i pamtljiv korisnicima.

Izvještaj posjećenosti profila

Izrada i vođenje ciljane kampanje. Izvještaj o njenom uspjehu. Budžet za kampanju Vi određujete.

Cijena paketa

WS3

Premium

Otvaranje poslovnih profila na Facebooku, Instagramu, Pintarestu, Linkedinu, Twitteru

Društvene mreže su odličan način da pridobijete posjetitelje na svojoj web stranici.

Osmišljavanje načina na koji ćete se predstavljati na društvenim mrežama u skladu sa ciljem poslovanja koji želite ostvariti.

Editovanje slika i teksta na objavama.

Izrada grafika koje će učiniti Vaš profil prepoznatljiv i pamtljiv korisnicima

Objavljivanje sadršaja ciljanoj publici koju želite pretvoriti u klijente.

Izrada i vođenje ciljanih kampanja. Izvještaj o njenom uspjehu. Budžet i opseg kampanje Vi određujete.

Detaljni izvještaj posjećenosti profila

Cijena paketa

Kontaktirajte nas da budete sigurni koji paket najbolje odgovara za Vaše potrebe.