SEO optimizacija web sajta

Za najbolju poziju na pretraživačima

SEO optimizacija web sajta

Sadržaj stranice

Šta je SEO optimizacija web sajta?

SEO optimizacija web sajta (en. Search Engine Optimization) je jedan važan dio internet marketinga koji se bavi pozicioniranjem web sajta na svjetskim pretraživačima.

Danas je daleko najlakše i najbrže pronaći neku informaciju putem pretraživača. Statistike ukazuju da oko 90% svih posjetioca dolazi sa pretraživača, a to su najkvalitetniji posjetioci jer su došli putem ciljanih ključnih riječi. Vjerovatnoća da će takvi posjetioci postati kupci puno je veća nego kad je posjeta rezultat slučajnog linka ili plaćenog oglasa.

Povećanjem broja web sajtova, konkurencija je sve veća i postalo je sve važnije biti na boljoj poziciji na pretraživačima. Pošto to svi žele, sve je veći izazov to i ostvariti, zato je potrebno uložiti značajno vrijeme, trud, sredstva i znanje.

Kvalitetna SEO optimizacija web sajta doprinosi da Vaš web sajt bude na prvim stranicama pretraživača (google, yahoo, bing), što uveliko povećava broj posjeta, kontakata i direktne prodaje proizvoda i usluga koje nudi web sajt.

Dobar web sajt sa malo posjetioca je kao lijepa pjesma bez publike, kao kvalitetan proizvod bez kupca, kao vrhunski restoran ili hotel bez svojih gostiju.

Kvalitetna SEO optimizacija web sajta

Ako je neko upisao naziv Vaše firme ili web sajta i on se pojavi na prvim stranicama pretraživača, to automatski ne znači da je sve u redu. Potrebno je provjeriti rezultate i za druge  ključne pojmove koje imaju veze sa: djelatnosti Vaše firme, proizvoda i usluga koje nudite na web sajtu.

Kvalitetna SEO optimizacija uključuje niz aktivnosti koja počinju sa istraživanjem i određivanjem ključnih riječi. Važno je otkriti koje ključne riječi  dovode samo posjetioce a koje donose zaradu.

Nakon što se odrede ključne riječi, nastupa složen proces rada u kojem se koriste najbolje tehnike SEO optimizacije i najbolji SEO alati. Važno je primjenjivati najnovije standarde koje određuju sami pretraživači i koji se vremenom mijenjaju.

SEO optimizacija se treba pratiti iz dana u dan uz stalne promjene dok se ne postignu ili očuvaju dobri rezultati.

Mnogi stručnjaci za SEO optimizaciju ukazuju na činjenice da je potrebno podesiti na stotine parametara ako se žele postići dobri rezultati, a ti parametri se često mijenjaju od strane pretraživača.

Zato je važno da se pobrinete ne samo za izradu web sajta nego i za  redovno i kvalitetno održavanje web sajta koje uključuje i SEO optimizaciju.

SEO optimizacija i održavanje web sajta

Da bi se postigli dobri rezultati SEO optimizaciju ne možemo odvojiiti od drugih važnih aktivnosti:

 • Održavanje i izbor kvalitetnog servera – može pozitivno ili negativno uticati na brzinu i sigurnost web sajta. Pretraživači će kazniti web sajtove koji su često u prekidu, koji imaju viruse i druge nepoželjne skripte
 • Kvalitetno programiranje – može dovesti do dobrih rezultata kada se koristi najnovija tehnologija programiranja (php, html..)
 • Web dizajn – optimizacija grafičkih elemenata web sajta, kompozicije, način organizovanja menija i sadržaja može poboljšati SEO optimizaciju
 • Kvalitet i kvantitet sadržaja (tekstova, dokumenata, slika, video i audio sadržaja) doprinosi SEO optimizaciji
 • Stil pisanja članaka – mora biti usklađen prema SEO standardima
 • Dobar izbor i pravilna upotreba: SEO alata, webmaster tools alata koje nude pretraživači, praćenje i analiziranje statistike posjeta i ponovno optimizovanje

SEO optimizacija zaista zahtjeva brojne aktivnosti, koje će sigurno donijeti dobre rezultate.

SEO optimizacija web sajta donosi dobre rezultate

Kvalitetna SEO optimizacija web sajta donosi brojne rezultate za Vas i Vašu firmu:

 • Prvi na pretraživačima,
 • Velik broj posjeta,
 • Više upita, rezervacija i kontakata
 • Posjetioci postaju korisnici
 • Povećanje prodaje proizvoda i usluga
 • Veća zarada
 • Bolji ugled

Rezultati su vrijedni svakog truda i vremena koji se uloži u SEO optimizaciju web sajta !

Ali, ko može uraditi kvalitetnu SEO optimizaciju ?

 

Stručnjaci za SEO optimizaciju web sajta

Kao što smo vidjeli kvalitetna SEO optimizacija je dio cjelokupnog procesa koji uključuje brojne aktivnosti na izradi ali i još važnije na održavanju web sajta.

U nekim kompanijama se zapošljava čitav tim ljudi ili najmanje jedan stručnjak (Expert) koji bi radio poslove:

 • server administratora,
 • security expert,
 • web programera,
 • web dizajnera,
 • web administratora,
 • cms expert,
 • seo expert,
 • analytics expert,

Mi Vam stavljamo na raspolaganje naš iskusni stručni tim za rad na svim neophodnim i složenim procesima održavanja web sajta i redovne SEO optimizacije uz optimalna ulaganja sredstava koja će se sigurno isplatiti.